Polityka prywatności                                  

I. Administrator danych

Witryna Tarka W Drodze należąca do firmy Praktyki Studenckie Barbara Tarka, Nip 6331841618, Regon 120251512, 30-865 Kraków, kontakt biuro@tarkawdrodze.pl  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o wiadomość mailową na biuro@tarkawdrodze.pl, w tytule:„Ochrona Danych Osobowych”.

II. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w  ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

III. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania klientów/dostawców, realizacji procesów oferty, zamówienia/umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu:wykonania usługi, w tym realizacji wycieczki oraz w innych celach określonych w Regulaminie obowiązującym podczas organizacji Wycieczek przez Elafonissos Travel przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy;

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych;
 • weryfikacji tożsamości Klienta, Uczestnika wyjazdu;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Tarka W Drodze tj.marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
 • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej.

IV. Zakres i sposób przechowywania danych

Administrator zbiera dane osobowe w procesie pozyskania klienta/dostawcy, realizacji zamówienia/umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom między innymi: kontrahentom realizującym, na podstawie zawartych umów, usługi,  przewoźnikom; firmom ubezpieczeniowym dostawcom usług rejsowych w tym na prośbę Urzędów Morskich, dostawcom usług, lokalnym lub krajowym izbom turystyki. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / biletu, a także osobie prowadzącej wycieczkę/przewodnikowi. W wyżej wymienionych przypadkach dane będą przekazywne tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług, programów wycieczek i wymogów prawnych.

Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in. : imię i nazwisko osoby fizycznej jej adres, e-mail i telefon, a w przypadku korzystania z Serwisów internetowych Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów, usług serwisowych, montażowych

V. Dane zbierane automatycznie

Administrator informuje, że podczas korzystania z należących do niego Serwisów internetowych zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies oraz przez system marketingu automatycznego.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego  www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące udostępnienia swojej lokalizacji  oraz plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przeniesienia danych osobowych

VIII. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej:biuro@tarkawdrodze.pl.

Administrator danych oświadcza, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na  podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu, marketingu automatycznego oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora, a w przypadku obsługi zamówienia/umowy, reklamacji lub zgłoszenia serwisowego: firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich, montażowych, serwisowych itp.