Regulamin uczestnictwa w wycieczkach

1. Organizatorem wycieczek jest agencja turystyczna Elafonissos Travel  Tel+30 2821 032030, nr licencji Ministerstwa Turystyki w Grecji: 10 42 E 60 61 00316 00, Kalamaki, Chania, Kreta adres poczty elektronicznej info@elafonissostravel.com  

2. Witryna Tarka W Drodze należy do Praktyki Studenckie Barbara Tarka i jest reprezentantem Organizatora,  zarejestrowanym w Polsce Nip 6331841618, Regon 120251512, adres Podłęska 17c/36, 30-865 Kraków  zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży wycieczek w języku polskim na terenie Krety, jak również transferów  i transportu.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Klientów, przy czym:

a) Regulamin stanowi integralną część Umowy o Uczestnictwie,

b) Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu,

c) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej reprezentanta organizatora.

4. Do korzystania z serwisu internetowego tarkawdrodze.pl oraz usług Organizatora niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

5. Definicje:

a) Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca się na wyspie Kretai Santorini lub organizowana przez Organizatora. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być autokarem lub statkiem (razem z transferem do portu).

b) Rejs – rejs po morzu organizowany przez Lokalnych Przewoźników. Wycieczka nie obejmuje Rejsów. Organizator dokonuje na rzecz Klienta zakupu Biletu na Rejs oraz zapewnia opiekę pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Natomiast uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej przez Klienta z Lokalnym Przewoźnikiem.

c) Aytakcje– to atrakcja turystyczna, nie będąca Wycieczką, ale mająca jej charakter, której odbycie się umożliwia Organizator za określoną w cenniku cenę i na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury. Odpowiedzialność cywilno-prawną za Uczestnika podczas jej wykonywania ponosi Lokalny Organizator.

d) Transfer – przewóz zorganizowany na zlecenie Klienta na uzgodnionej trasie, najczęściej lotnisko – hotel, hotel – lotnisko za uzgodnioną cenę, realizowany przez Lokalnego Przewoźnika na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury pomiędzy nim a Klientem.

e) Lokalny Organizator/Lokalny Przewoźnik – osoby lub firmy, które świadczą usługi, organizują imprezy czy wycieczki, z którymi Organizator współpracuje. Odpowiedzialność cywilno-prawną za Uczestnika podczas wykonywania usług ponosi Lokalny Organizator/Lokalny Przewoźnik.

f) Prowadzący Wycieczkę – przedstawiciel Organizatora lub jego reprezentanta kierujący Wycieczką lub każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownik, zleceniobiorca, pilot, przewodnik.

g) Program Wycieczki – zawiera m. in. jej ramowy plan, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne, środki lokomocji. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.

h) Umowa o Uczestnictwo (Umowa) – Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Potwierdzeniem Zapłaty, uprawniające Klienta do udziału w Wycieczce.

i) Potwierdzenie Rezerwacji – dokument (voucher) o indywidualnym numerze rezerwacji, który Klient otrzymuje od Organizatora droga mailową, przez komunikator Messenger/WhatsApp lub do rąk własnych, po dokonaniu i opłaceniu Rezerwacji.

j) Potwierdzenie Zapłaty – dokument o tym samym numerze rezerwacji co indywidualny numer rezerwacji zawarty w Potwierdzeniu Rezerwacji, który otrzymuje Klient od Organizatora droga mailową, przez